ventil

velur

Fr velours bir tür kadife << Lat villosus saçlı, tüylü Lat vellus pösteki, yapağı, yün << HAvr *welə-na a.a.

velut

Ar *walūd ولود z [#wld faˁūl im.] çok doğuran, doğurgan Ar walada وَلَدَ zdoğurdu

velvele

Ar walwala(t) ولولة z [#wl faˁfaˁa(t) q. msd.] yaygara, kalabalık sesi onom walwala ولول zkalabalık sesi çıkardı

vendetta

Fr/İng vendetta kan davası İt vendetta a.a. << Lat vindicta [pp.] a.a. Lat vindicare dava etmek, bedel talep etmek +()t° ≈ Lat vindex, vindic- davacı, kan davacısı

venom

İng venom yılan zehiri, her türlü zehir Lat venenum aşk iksiri, her türlü iksir veya zehir Lat venus aşk

ventil

[ Hürriyet - gazete, 2007]
projede, ventil parçası üretim hatlarında yapılan iyileştirme ile hatların verimliliği artırılarak

İng ventil hava akımını kontrol eden kapakçık OLat ventile hava kapağı Lat ventus yel, hava akımı << HAvr *wē-nto- a.a. HAvr *wē- esmek

 bad

Bu maddeye gönderenler: paravan, vantilatör, vantuz


01.10.2017
Venüs

Fr Vénus 1. bir Roma tanrıçası, 2. bir gezegen Lat venus, vener- 1. aşk, sevişme eylemi, 2. aşk tanrıçası << HAvr *wen-es arzu HAvr *wen-1 arzulamak

ver|mek

<< ETü bir- vermek

veranda

İng veranda/verandah zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı taraça Hind varanda/baranda a.a. Port baranda parmaklık

veraset

Ar wirāṯa(t) وراثة z [#wrs̠ fiˁāla(t) msd.] miras edinme, varis olma, miras Ar wariṯa ورث zmiras edindi

verem

Ar waram وَرَم z [#wrm faˁal ] ur, tümör Ar warima َوَرِم zşişti