veli

velayet

Ar walāya(t) ولاية z [#wly faˁāla(t) msd.] 1. yakın olma, gözetme, 2. dostluk, yoldaşlık, velilik, yönetim Ar walā وَلَا zyakın idi, yanında idi, gözetti, yönetti

velet

Ar walad ولد z [#wld faˁal ] çocuk Ar walada وَلَدَ zdoğurdu

velev

Ar wa law و لو zeğer ki

velfecri

Ar wa'l-facri و الفجر z«fecre yemin olsun», sabah namazında okunan bir ayet Ar facr فجر ztan, gün doğumu kızıllığı

velhasıl

Ar wa'l-ḥāṣil و الحاصل zsonuç olarak, sözün kısası

veli

"dost" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
kodılar karşudan on bir sandalī / kim otursuŋlar diyü on bir velī "... aziz kişi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
velī ولى: Amicus, dilectus [dost, arkadaş] Etiam sanctus, amicus Dei [ayrıca aziz kişi, Allah dostu]. YO: "... hukuken sorumlu kişi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
velī: (...) 2. Bir çocuk veya kadının ... işlerine karışan ve halinden mesul olan adam.

Ar walīy وَلِىّ z [#wly faˁīl sf.] yakın, dost, yoldaş Ar walā وَلَا zyakın idi, dost idi

Not: "Aziz kişi, keramet sahibi" anlamı velīullah "Allah dostu" deyiminden kinayedir.

Benzer sözcükler: velilik, veliyullah


14.07.2018
veliaht

Ar walīy ˁahd ولي عهد z«söz verilmiş yönetici», Abbasiler zamanında baştaki halife tarafından seçilen halefine verilen unvan

velinimet

Ar walīyu'n-niˁma(t) ولى النعمة znimet gözeten

velodrom

Fr vélodrome bisiklet yarış alanı § Fr vélocipède bisiklet [esk.] Fr hippodrome at yarışı alanı

velosipet

Fr vélocipède bisiklet (İlk kullanım: 1862 Michaux kardeşler, Fr.) § Lat velox hızlı (<< HAvr *weǵ-s-lo- HAvr *weǵ-2 canlı ve diri olmak ) Lat pede [abl.] ayak ile (Lat pēs, ped- ayak )

velur

Fr velours bir tür kadife << Lat villosus saçlı, tüylü Lat vellus pösteki, yapağı, yün << HAvr *h₂wĺ̥h₁-neh₂ (*awlḗ-nā) a.a.