vefat

veda

Arapça wdˁ kökünden gelen widāˁ veya wadāˁ وَِدَاع z "(birbirinden) ayrılma, vedalaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa وَدَعَ z "bıraktı, ısmarladı, emanet etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

vedet

Fransızca vedette "1. nöbetçi, 2. ilk sırada afişe edilen şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca vedetta "nöbetçi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca ve Portekizce aynı anlama gelen veleta sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca ve Portekizce velar "nöbet tutmak, uyanık kalmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. İspanyolca fiil Latince aynı anlama gelen vigilare fiilinden evrilmiştir.

vedia

Arapça wdˁ kökünden gelen wadīˁa(t) وديعة z "emanet edilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa ودع z "bıraktı, emanet etti" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

vedut

Arapça wdd kökünden gelen wadūd ودود z "seven, candan, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadda ‎ودّ z "sevdi" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

vefa

Arapça wfy kökünden gelen wafāˀ وفاء z "sözünü tutma, borcuna sadık olma, görevini yerine getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafā وفا z "sözünü tuttu, borcunu ödedi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

vefat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cismi ölür cānına yokdur vefāt

Köken

Arapça wfy kökünden gelen wafā(t) وفاة z "ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafā وفا z "sözünü tuttu, borcunu ödedi, görevini yerine getirdi, (mec.) öldü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vefa maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

müteveffa


16.09.2017
vegan

İngilizce vegan "hayvani ürün yemeyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Donald Watson, İng. fikir önderi.) İngilizce sözcük İngilizce vegetarian sözcüğünün kısaltmasıdır.

vehim

Arapça whm kökünden gelen wahm وهم z "kuşku, kötüye yorma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vejetal

Fransızca végétal "bitkisel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vegetabilis "bitki, sebze" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince vegēre veya vegetare "canlandırmak, şenlendirmek, bitki yetiştirmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵ-2 "canlı ve diri olmak" biçiminden evrilmiştir.

vejetaryen

Fransızca végétarien veya İngilizce vegetarian "yalnız bitkisel besin yiyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince vegetabilis "bitki, sebze" sözcüğünden türetilmiştir.

vekâlet

Arapça wkl kökünden gelen wakāla(t) وَكالة z "vekil olma, vekillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وَكَلَ z "güvendi, güvene dayalı bir iş yükledi, görevlendirdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.