vazo

vaz(o)+

Fr/İng vaso+ [bileşik adlarda] damar Lat vas bir sıvıyı tutan her türlü kap, çanak, kan damarı

vazo

[ Ahmed Mithat, Henüz 17 Yaşında (roman), 1882]
güzel lambaların, şamdanların, büyücek bir aynan, vazoların bulunacak.

İt vaso saksı, çiçeklik << OLat vasum << Lat vas kap, tas, çanak, damar

 vaz(o)+

Bu maddeye gönderenler: evaze


15.11.2019