vazo

vaz(o)+

Fr/İng vaso+ [bileşik adlarda] damar Lat vas bir sıvıyı tutan her türlü kap, çanak, vazo

vazo

[ Ahmed Mithat, Henüz 17 Yaşında (roman), 1882]
güzel lambaların, şamdanların, büyücek bir aynan, vazoların bulunacak.

İt vaso saksı, çıçeklik << OLat vasum << Lat vas kap, tas, çanak, damar

Bu maddeye gönderenler: evaze, vasküler, vaz(o)+ (vasektomi)


22.11.2013