vaz2

vaveyla

Ar wā waylā واويلا z«eyvah» çığlığı, feryat

vaviyen

Fr va et vient «git gel», bir tür elektrik donanımı

vay

≈ Fa/OFa vāy واى zesef ve acı belirten ünlem ≈ Ave vāy a.a.

vaz geç|mek

Fa bāz āmadan باز آمدن zgeri dönmek Fa bāz باز zgeri << OFa abāz/abāç a.a.

vaz(o)+

Fr/İng vaso+ [bileşik adlarda] damar Lat vas bir sıvıyı tutan her türlü kap, çanak, kan damarı

vaz2

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
vazˁ-ı ḳadem [ayak basma]... vazˁ-ı haml [doğurma]

Ar waḍˁ وَضْع z [#wḍˁ faˁl msd.] koyma, indirme, belirleme; durum, konum Ar waḍaˁa وَضَعَ zkoydu, indirdi

Bu maddeye gönderenler: mevzi, mevzu (mevzuat, mevzubahis), muvazaa, tevazu (mütevazı), vaziyet1, vaziyet2


05.09.2017
vazelin

marka Vaseline inceltilmiş petrol yağı (İlk kullanım: 1874 R. A. Chesebrough, Amer. kimyacı.) § Alm Wasser su EYun elaíon ελαίον zyağ

vazıh

Ar wāḍiḥ واضح z [#wḍḥ fāˁil fa.] apaçık ve net olan

vazife

Ar waẓīfa(t) وظيفة z [#wẓf faˁīlā(t) sf. fem.] 1. tayın, yevmiye, bir işe karşılık verilen periyodik ücret, 2. ücret karşılığı yapılan görev ≈ Ar waẓẓafa [II f.] görevlendirdi, külfet yükledi

vaziyet1

Ar waḍˁ وضعيّة z [#wḍˁ msd.] koyma, konum +īya(t)2 Ar waḍaˁa وضع zkoydu, indirdi

vaziyet2

Ar waḍˁu yadd وضع يدّ zel koyma § Ar waḍˁ وضع zkoyma Ar yadd يدّ zel