vatman

vat

Fr/İng watt elektrik birimi (İlk kullanım: 1881 Paris Elektrik Kongresi.) öz James Watt İngiliz fizikçi ve mucit (1736-1819)

vatan

Ar waṭan وَطَن z [#wṭn faˁal ] kişinin doğduğu veya yaşadığı yer, yurt, konut ≈ Ar waṭana وَطَنَ zikamet etti, konakladı

vatandaş

Ar waṭan yurt, memleket +dAş

vatanperver
vatka

Bul/Sırp vatka [küç.] küçük pamuk parçası Bul/Sırp vata pamuk tıkaç, tampon ≈ Alm Watte a.a.

vatman

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
vatman: Elektrikli otomobil, tramvay veya lokomotifi sevk ve idare eden makinist.

Fr wattman tramvay sürücüsü § İng watt elektrik birimi İng man adam

 vat, +men

Not: Fransızcada 1895 dolayında dolaşıma giren bir türevdir. İngilizce karşılığı mevcut değildir.


25.04.2018
vatoz

Yun vátos βάτος z1. dikenli çalı, böğürtlen, 2. kuyruğu dikenli yassı balık, raja batis << EYun bátos βάτος zdikenli çalı, böğürtlen

vaveyla

Ar wā waylā واويلا z«eyvah» çığlığı, feryat

vaviyen

Fr va et vient «git gel», bir tür elektrik donanımı

vay

≈ Fa/OFa vāy واى zesef ve acı belirten ünlem ≈ Ave vāy a.a.

vaz geç|mek

Fa bāz āmadan باز آمدن zgeri dönmek Fa bāz باز zgeri << OFa abāz/abāç a.a.