vatan

vasiyet

Ar waṣiya(t) وصيّة z [#wṣy faˁla(t) msd.] 1. tavsiye, talimat, sipariş, iş yükleme, 2. ölümden sonra yerine getirilmesi için bırakılan talimat Ar waṣiya وَصِىَ zöğütledi, ısmarladı

vasküler

Fr vasculaire damarlara ilişkin Lat vasculum [küç.] +ari° Lat vas bir sıvıyı tutan her türlü kap, tas, çanak +icul°

vassal

Fr/İng vassal bir feodal beye bağlı kimse, tabi, uyruk OLat vassallus hizmetkâr, uşak Kelt

vaşak

≈ Ar/Fa waşaḳ وشق zbir tür yaban kedisi, lynx <<? OFa *vaχşak küçük yabani? EFa/OFa vaχş

vat

Fr/İng watt elektrik birimi (İlk kullanım: 1881 Paris Elektrik Kongresi.) öz James Watt İngiliz fizikçi ve mucit (1736-1819)

vatan

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
anuŋ içün eyledün anbār ben, kim zevāde ola χalḳa der-vatān [ Meninski, Thesaurus, 1680]
vatan tutmak, vatan idinmek, vatan-i haḳīḳī, vatan-i aslī

Ar waṭan وَطَن z [#wṭn faˁal ] kişinin doğduğu veya yaşadığı yer, yurt, konut ≈ Ar waṭana وَطَنَ zikamet etti, konakladı

Not: Osmanlıca sözcük 1860'lardan itibaren, Fr patrie sözcüğünün anlam evrimine paralel olarak siyasi anlam kazanmıştır.

Benzer sözcükler: anavatan, ehli vatan, vatan haini, vatani, vataniye, vatansever, vatansız, yavru vatan

Bu maddeye gönderenler: tavattun, vatandaş, vatanperver


02.01.2016
vatandaş

Ar waṭan yurt, memleket +dAş

vatanperver
vatka

Bul/Sırp vatka [küç.] küçük pamuk parçası Bul/Sırp vata pamuk tıkaç, tampon ≈ Alm Watte a.a.

vatman

Fr wattman tramvay sürücüsü § İng watt elektrik birimi İng man adam

vatoz

Yun vátos βάτος z1. dikenli çalı, böğürtlen, 2. kuyruğu dikenli yassı balık, raja batis << EYun bátos βάτος zdikenli çalı, böğürtlen