varsay|mak

varis1

Arapça wrs̠ kökünden gelen wāriṯ وارث z "miras edinen, mirasçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

varis2

Fransızca varice "damar genleşmesi, varis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen varix, varic- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-² "vücutta şiş, ben vb." biçiminden evrilmiştir.

varit

Arapça wrd kökünden gelen wārid وارد z "1. gelen, denk gelen, başa gelen, 2. gelir, irat" sözcüğünden alıntıdır.

varoluşçu
varoş

Macarca város "kasaba, kent" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Macarca vár "kale, hisar" sözcüğünden türetilmiştir.

varsay|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
varsayım = faraziye = hypothèse; varsayımsal = farazi = hypothétique

Daha fazla bilgi için var, say- maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

varsanı, varsayım, varsayımsal


07.07.2015
varsıl

Türkiye Türkçesi var sözcüğünden Yeni Türkçe +sIl ekiyle türetilmiştir.

varta

Arapça wrṭ kökünden gelen warṭa(t) ورطة z "uçurum, (mec.) bela, badire" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca bárathron βάραθρον z "uçurum, özellikle Atina'da ölüm mahkûmlarının atıldığı bayır, mec. bela, felaket" sözcüğünden alıntıdır.

varyant

Fransızca variante "bir şeyin normalden sapan biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince varians "değişmek, değiştirmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek, farklı kılmak, çeşitlendirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-3 "dönmek, döndürmek" biçiminden evrilmiştir.

varyasyon

Fransızca variation "değiştirme, değişim, değişkenlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen variatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

varyete

Fransızca variété "çeşitleme, çeşitli parçalardan oluşan müzikli gösteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen varietas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince variare "değiştirmek, çeşitlemek" fiilinden +itas ekiyle türetilmiştir.