varit

+vari

Farsça +vārī وارى z "benzerlik, gibi olma, bir niteliğe sahip olma" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça +vār وار z "1. yüklü, taşıyan, sahip, 2. bir niteliğe sahip olan" parçacığından +ī ekiyle türetilmiştir.

varidat

Arapça wrd kökünden gelen wāridāt واردات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wārid وارد z "gelen" sözcüğünün çoğuludur.

varil

Yunanca varéli βαρέλι z "küçük fıçı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen barrile sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen barrilus veya barriculus sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *barrica "fıçı" sözcüğünün küçültme halidir.

varis1

Arapça wrs̠ kökünden gelen wāriṯ وارث z "miras edinen, mirasçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

varis2

Fransızca varice "damar genleşmesi, varis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen varix, varic- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-² "vücutta şiş, ben vb." biçiminden evrilmiştir.

varit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
kaçan ġayb aleminden aŋa vārid gelse

Köken

Arapça wrd kökünden gelen wārid وارد z "1. gelen, denk gelen, başa gelen, 2. gelir, irat" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için vürut maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

varidat


29.08.2012
varoluşçu
varoş

Macarca város "kasaba, kent" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Macarca vár "kale, hisar" sözcüğünden türetilmiştir.

varsay|mak
varsıl

Türkiye Türkçesi var sözcüğünden Yeni Türkçe +sIl ekiyle türetilmiştir.

varta

Arapça wrṭ kökünden gelen warṭa(t) ورطة z "uçurum, (mec.) bela, badire" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca bárathron βάραθρον z "uçurum, özellikle Atina'da ölüm mahkûmlarının atıldığı bayır, mec. bela, felaket" sözcüğünden alıntıdır.