varis

varis1

Ar wāriṯ وارث z [#wrs̠ fāˁil fa.] miras edinen, mirasçı Ar wariṯa ورث zmiras edindi

varis2

Fr varice damar genleşmesi, varis << Lat varix, varic- a.a. << HAvr *wer-² vücutta şiş, ben vb.