vampir

valiz

Fr valise bavul İt valigia küçük bohça, bavul << OLat valisia a.a. ?

vallahi

Ar wa-llāhi والله zAllah adına (yemin sözü)

valör

Fr valeur değer, kıymet << Lat valor güç, etkinlik, kıymet Lat valere kadir olmak, gücü yetmek, değer taşımak +or << HAvr *h₂welh₁- (*awel-) güçlü olmak

vals

Fr valse bir tür dans Alm Walz a.a. Alm walzen dönmek, yuvarlanmak << Ger *waltjan << HAvr *welh₁-¹ (*wel-) a.a.

vamp

İng vamp şuh kadın İng vampire

vampir

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1873]

Fr vampire kan emici efsane varlığı Alm Vampir a.a. Sırp vabír a.a. ≈ Rus upır упырь za.a. ≈ TTü obur a.a.

 obur

Not: Karş. Tatarca ubır, Rus upır упырь, Pol upior, Bul upir (a.a.) Slav dillerine bir Türk dilinden alıntı olması güçlü olasılıktır. Evliya Çelebi Çerkezlerden ve Kumık Tatarlarından duyduğu obur (kan emici vampir) hikâyelerini anlatır. • Almancaya 1725-1730 dolayında Balkan köylü lehçelerinden alınmıştır. mp ile yazımın, /b/ sesini bu iki harfle karşılayan Yunan yazısından alınmış olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: vampirella, vampiroloji

Bu maddeye gönderenler: vamp


11.12.2015
vana

Fr vanne musluk, sıvı akımı kontrol mekanizması << OLat venna dere seddi

vanadyum

YLat vanadium bir element (İlk kullanım: 1830 Nils Gabriel Sefström, İsv. kimyacı.) öz Vanadis İskandinav mitolojisinde bir tanrıça +ium

vandalizm

Fr vandalisme amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık (İlk kullanım: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) öz Vandale 455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi +ism°

vanilya

Fr vanille kılıç kınına benzeyen meyvesi baharat olarak kullanılan bir orkide türü İsp vainilla [küç.] küçük kılıç kını İsp vaina kılıç kını << Lat vagina a.a.

vantilatör

Fr ventilateur havalandırma pervanesi OLat ventilator OLat ventilare [den.] havalandırmak, hava akımı yapmak +(t)or Lat ventus rüzgâr