valiz

vale

Fransızca valet "1. hizmetkâr, genç adam, 2. iskambilde genç adam resimli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vasselittus "hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *wasso- "ast, uşak" sözcüğünden alıntıdır.

valf

Fransızca valve "açılır kapanır kapak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valva "kapı kanadı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wĺ̥w-ā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.

vali

Arapça wly kökünden gelen wāli والٍ z "bakan, gözeten, yöneten, egemenlik yetkisini kullanan, idare eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walā وَلَا z "yakın idi, gözetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

validatör

İngilizce validator "geçerlileştirici, onaylayan kişi veya aygıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce validate "geçerli kılmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce valid "geçerli" sözcüğünün fiilden türetilmiş isimidir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen validus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince valere "muteber olmak, değerli olmak" fiilinden +id° ekiyle türetilmiştir.

valide

Arapça wld kökünden gelen wālida(t) والدة z "doğuran kadın, anne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

valiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
valiz: Elde taşınan meşinden küçük çanta, bavul.

Köken

Fransızca valise "bavul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca valigia "küçük bohça, bavul" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen valisia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Muhtemelen bavul sözcüğü ile aynı kökten.


01.01.2011 den önce
vallahi

Arapça wa-llāhi والله z "Allah adına (yemin sözü)" sözcüğünden alıntıdır.

valör

Fransızca valeur "değer, kıymet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valor "güç, etkinlik, kıymet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince valere "kadir olmak, gücü yetmek, değer taşımak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂welh₁- (*awel-) "güçlü olmak" biçiminden evrilmiştir.

vals

Fransızca valse "bir tür dans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Walz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca walzen "dönmek, yuvarlanmak" kökünden türetilmiştir. Almanca kök Germence yazılı örneği bulunmayan *waltjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *welh₁-¹ (*wel-) biçiminden evrilmiştir.

vamp

İngilizce vamp "şuh kadın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce vampire sözcüğünden türetilmiştir.

vampir

Fransızca vampire "kan emici efsane varlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Vampir sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sırpça aynı anlama gelen vabír sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Rusça aynı anlama gelen upır упырь z sözcüğü ile eş kökenlidir. Rusça sözcük Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen obur sözcüğü ile eş kökenlidir.