vakum

vakıf1

Arapça wḳf kökünden gelen waḳf وَقْف z "1. durma, durdurma, 2. bir şeyi tanrıya veya hayır işine adama, böyle adanan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z "1. durdu, 2. durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vakıf2

Arapça wḳf kökünden gelen wāḳif واقف z "1. vakfeden, 2. bir konuyla ilgili olan, haberdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vaki

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁ واقع z "düşen, vuku bulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vuku buldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vakit

Arapça wḳt kökünden gelen waḳt وقت z "zamanın belli bir noktası" sözcüğünden alıntıdır.

vaks

İngilizce wax "balmumu, balmumuna benzer madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waχsam "balmumu" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wokso- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weg-1 "örmek, dokumak" kökünden türetilmiştir.

vakum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
vakum: Havası alınmış mahal veya kap, halâ' خالاع.

Köken

Latince vacuum "boş şey, boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vacuus "boş" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiili ile eş kökenlidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wak- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *euə- (ə1euə2-) "bırakmak, terketmek, boşaltmak" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

vidanjör


26.09.2017
vakur

Arapça wḳr kökünden gelen waḳūr وقور z "vekar gösteren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳura وَقُرَ z fiilinin fāˁūl vezninde sıfatıdır.

vakvak

"ördek sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

valâ

Farsça vālā والا z "yüksek, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen bālā بالا z sözcüğünden evrilmiştir.

vale

Fransızca valet "1. hizmetkâr, genç adam, 2. iskambilde genç adam resimli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vasselittus "hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *wasso- "ast, uşak" sözcüğünden alıntıdır.

valf

Fransızca valve "açılır kapanır kapak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince valva "kapı kanadı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wlw-ā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-3 "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.