vaks

vakıa

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁa(t) واقعة z "1. başa gelen şey, olay, 2. rüya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, oldu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

vakıf1

Arapça wḳf kökünden gelen waḳf وَقْف z "1. durma, durdurma, 2. bir şeyi tanrıya veya hayır işine adama, böyle adanan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z "1. durdu, 2. durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vakıf2

Arapça wḳf kökünden gelen wāḳif واقف z "1. vakfeden, 2. bir konuyla ilgili olan, haberdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vaki

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁ واقع z "düşen, vuku bulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vuku buldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vakit

Arapça wḳt kökünden gelen waḳt وقت z "zamanın belli bir noktası" sözcüğünden alıntıdır.

vaks
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"balmumu kıvamında madde (Gıda Tüzüğünden)" [ Resmi Gazete, 1999]
reçine, vinil polimer, parafin, mikrokristalize vaks, bitkisel yağ ve izin verilen katkı maddeleri

Köken

İngilizce wax "balmumu, balmumuna benzer madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waχsam "balmumu" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *woḱ-so- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weg-1 "örmek, dokumak" kökünden türetilmiştir.


21.08.2017
vakum

Latince vacuum "boş şey, boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vacuus "boş" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiili ile eş kökenlidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁uh₂-ko- (*ewa-ko-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁weh₂- (*ewā-) "bırakmak, terketmek, boşaltmak" kökünden türetilmiştir.

vakur

Arapça wḳr kökünden gelen waḳūr وقور z "vekar gösteren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳura وَقُرَ z fiilinin fāˁūl vezninde sıfatıdır.

vakvak

"ördek sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

valâ

Farsça vālā والا z "yüksek, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen bālā بالا z sözcüğünden evrilmiştir.

vale

Fransızca valet "1. hizmetkâr, genç adam, 2. iskambilde genç adam resimli kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince vasselittus "hizmetçi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *wasso- "ast, uşak" sözcüğünden alıntıdır.