vakanüvis

vahiy

Arapça wḥy kökünden gelen waḥy وحي z "içe doğma, ilham, tanrı tarafından insana iletilen fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥā وحا z "ilham etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vahşi

Arapça waḥşī وحشى z "evcil ve sosyal olmayan, yabani" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça wḥş kökünden gelen waḥş وحش z "yabanlık yer, orman, evcilleşmemiş hayvan" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça vaχş "büyüme, yetişme, bitme" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wég-se- (*awég-se-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂weg- (*aweg-) "bitmek, yetişmek, büyümek, çoğalmak" kökünden türetilmiştir.

vaiz

Arapça wˁẓ kökünden gelen wāˁiẓ واعظ z "uyaran, vaaz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁaẓa وَعَظَ z "uyardı, vaaz etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vajina

İngilizce vagina "dişi cinsel organının ön kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vagina "kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wāg-īnā- "yarık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weh2g- (*wāg-) "yarmak" kökünden türetilmiştir.

vaka

Arapça wḳˁ kökünden gelen waḳˁa(t) وقعة z "olay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, oldu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

vakanüvis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kayıt yazıcısı, tarihçi" [, 1500 yılından önce]

Köken

Arapça waḳˁa(t) وقعة z "olay" ve Farsça nuvīs نويس z "yazan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça nivistan, nuvīs نوستن, نويس z "yazmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde ni-pişta- "a.a., 'yazıya indirmek', to write down" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde pais-, pişta veya piχşta "resmetmek, çizmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pei̯ḱ- biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için vaka, pigment maddelerine bakınız.


14.09.2017
vakar

Arapça wḳr kökünden gelen waḳār وقار z "ağırlık, ağırbaşlılık, soyluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳura وقُر z "ağırbaşlı ve soylu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça (w)aḳāru "değerli veya pahalı olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #yḳr יקר z kökü ile eş kökenlidir. )

vakıa

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁa(t) واقعة z "1. olay, olgu, 2. rüya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, oldu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

vakıf1

Arapça wḳf kökünden gelen waḳf وَقْف z "1. durma, durdurma, 2. bir şeyi tanrıya veya hayır işine adama, böyle adanan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z "1. durdu, 2. durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

vakıf2

Arapça wḳf kökünden gelen wāḳif واقف z "1. vakfeden, 2. bir konuyla ilgili olan, haberdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vaki

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁ واقع z "düşen, vuku bulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vuku buldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.