vakıf1

vajina

İngilizce vagina "dişi cinsel organının ön kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vagina "kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wāg-īnā- "yarık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weh2g- (*wāg-) "yarmak" kökünden türetilmiştir.

vaka

Arapça wḳˁ kökünden gelen waḳˁa(t) وقعة z "olay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, oldu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

vakanüvis

Arapça waḳˁa(t) وقعة z "olay" ve Farsça nuvīs نويس z "yazan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça nivistan, nuvīs نوستن, نويس z "yazmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde ni-pişta- "a.a., 'yazıya indirmek', to write down" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde pais-, pişta veya piχşta "resmetmek, çizmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pei̯ḱ- biçiminden evrilmiştir. )

vakar

Arapça wḳr kökünden gelen waḳār وقار z "ağırlık, ağırbaşlılık, soyluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳura وقُر z "ağırbaşlı ve soylu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça (w)aḳāru "değerli veya pahalı olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #yḳr יקר z kökü ile eş kökenlidir. )

vakıa

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁa(t) واقعة z "1. olay, olgu, 2. rüya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, oldu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

vakıf1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"durma" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
ˁuzlet üçün vaḳf kıldı. "... mülk bağlama" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
Ömer Bağdad'ı gazilere vaḳf eylemişdür

Köken

Arapça wḳf kökünden gelen waḳf وَقْف z "1. durma, durdurma, 2. bir şeyi tanrıya veya hayır işine adama, böyle adanan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z "1. durdu, 2. durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Arapça sözcüğün ikinci anlamı İslam öncesi Güney Arabistan yazıtlarında da görülür. Biella 146.

Benzer sözcükler

vakfen, vakfetmek, vakfiye

Bu maddeye gönderenler

evkaf, mevkuf, tevakkuf, tevkif, vakıf2, vukuf


23.08.2017
vakıf2

Arapça wḳf kökünden gelen wāḳif واقف z "1. vakfeden, 2. bir konuyla ilgili olan, haberdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَفَ z fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vaki

Arapça wḳˁ kökünden gelen wāḳiˁ واقع z "düşen, vuku bulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, vuku buldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vakit

Arapça wḳt kökünden gelen waḳt وقت z "zamanın belli bir noktası" sözcüğünden alıntıdır.

vaks

İngilizce wax "balmumu, balmumuna benzer madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *waχsam "balmumu" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *woḱ-so- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weg-1 "örmek, dokumak" kökünden türetilmiştir.

vakum

Latince vacuum "boş şey, boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vacuus "boş" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince vacare "boşaltmak" fiili ile eş kökenlidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁uh₂-ko- (*ewa-ko-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁weh₂- (*ewā-) "bırakmak, terketmek, boşaltmak" kökünden türetilmiştir.