vahiy

vah

Farsça vāh واه z "beğenme veya teessüf belirten ünlem" sözcüğü ile eş kökenlidir.

vaha

Arapça wyḥ kökünden gelen wāḥa(t) واحة z "çölde sulak alan" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Kıpt aynı anlama gelen ouahe ⲟⲩⲁϩⲉ z sözcüğünden alıntıdır.

vahamet

Arapça wχm kökünden gelen waχāma(t) وخامة z "hazım zorluğu, mide ağırlığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waχima وخم z "hazım zorluğu çekti, ağırlık çöktü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

vahdet

Arapça wḥd kökünden gelen waḥda(t) وَحدة z "bir olma, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥad veya waḥīd أحد/وحيد z "bir, tek" sözcüğünün faˁla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χad חד z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀeχād אחד z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen ēdu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

vahim

Arapça wχm kökünden gelen waχīm وخيم z "ağır (yiyecek), hazı güç, mide fesadına yol açan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waχima وخم z "hazım zorluğu çekti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

vahiy
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
vaḥy ıydı ya işāret kıldı ya bitidi ya ilhām bérdi taŋrı paygāmbar tapa

Köken

Arapça wḥy kökünden gelen waḥy وحي z "içe doğma, ilham, tanrı tarafından insana iletilen fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥā وحا z "ilham etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

vahyetmek


12.01.2015
vahşi

Arapça waḥşī وحشى z "evcil ve sosyal olmayan, yabani" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça wḥş kökünden gelen waḥş وحش z "yabanlık yer, orman, evcilleşmemiş hayvan" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça vaχş "büyüme, yetişme, bitme" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wég-se- (*awég-se-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂weg- (*aweg-) "bitmek, yetişmek, büyümek, çoğalmak" kökünden türetilmiştir.

vaiz

Arapça wˁẓ kökünden gelen wāˁiẓ واعظ z "uyaran, vaaz eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁaẓa وَعَظَ z "uyardı, vaaz etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vajina

İngilizce vagina "dişi cinsel organının ön kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vagina "kılıç kını" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wāg-īnā- "yarık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weh2g- (*wāg-) "yarmak" kökünden türetilmiştir.

vaka

Arapça wḳˁ kökünden gelen waḳˁa(t) وقعة z "olay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳaˁa وَقَعَ z "düştü, oldu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

vakanüvis

Arapça waḳˁa(t) وقعة z "olay" ve Farsça nuvīs نويس z "yazan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça nivistan, nuvīs نوستن, نويس z "yazmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde ni-pişta- "a.a., 'yazıya indirmek', to write down" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde pais-, pişta veya piχşta "resmetmek, çizmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Eski Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pei̯ḱ- biçiminden evrilmiştir. )