vah

vacip

Arapça wcb kökünden gelen wācib وَاجِب z "borç, ödev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba وَجَبَ z "borç veya ödev idi, gerekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

vade

Arapça wˁd kökünden gelen waˁda(t) وعدة z "vaat, söz verilen şey veya süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁada وعد z "söz verdi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

vadi

Arapça wdy kökünden gelen wādī وادى z "dere, mecra, su yolu" sözcüğünden alıntıdır.

vaftiz

Yeni Yunanca váftisma βάφτισμα z "suya daldırma, Hıristiyanlarda suya daldırma töreni" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca vaftízō βαφτίζω z "suya batırmak, vaftiz etmek" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca báptō veya baptízō βάπτω/βαπτίζω z "suya batırmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷabʰ- biçiminden evrilmiştir.

vagon

İngilizce wagon "üstü kapalı at veya öküz arabası, demiryolu arabası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wagnaz "araba" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *woǵʰ-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "gitmek, yol almak; götürmek, taşımak" kökünden türetilmiştir.

vah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
hasret odı yakdı cānum yā ilāh / korku ile nice kalam derde vāh [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ol sebebden gice gündüz āh ü vāh / eylerem kim ömri kıldum ben tebāh

Köken

Farsça vāh واه z "beğenme veya teessüf belirten ünlem" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

ahu vah, vah vah, vahvahlanmak

Bu maddeye gönderenler

eyvah, vay


28.07.2015
vaha

öz (Ar) wyḥ kökünden gelen wāḥ واح z "Mısır çölünde sulak bir yerleşim alanı" özel adından alıntıdır.

vahamet

Arapça wχm kökünden gelen waχāma(t) وخامة z "hazım zorluğu, mide ağırlığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waχima وخم z "hazım zorluğu çekti, ağırlık çöktü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

vahdet

Arapça wḥd kökünden gelen waḥda(t) وَحدة z "bir olma, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥad veya waḥīd أحد/وحيد z "bir, tek" sözcüğünün faˁla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χad חד z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀeχād אחד z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen ēdu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

vahim

Arapça wχm kökünden gelen waχīm وخيم z "ağır (yiyecek), hazı güç, mide fesadına yol açan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waχima وخم z "hazım zorluğu çekti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

vahiy

Arapça wḥy kökünden gelen waḥy وحي z "içe doğma, ilham, tanrı tarafından insana iletilen fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥā وحا z "ilham etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.