vır

vezne

Arapça wzn kökünden gelen wazna(t) وزنة z "terazi, tartı, 100 kg. dolayında bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

veznedar

Farsça wazne-dār وزنه دار z "tartı görevlisi" sözcüğünden alıntıdır.

vıcık

"çamur sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vıdı vıdı

"anlamsız konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vın

"uçma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
vır ıvır: Ses, sada. vırvır etmek. (...) vırlamak, vırıldamak

Köken

"alçak sesle anlamsız konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Ek açıklama

Karş. vıdı vıdı, vık vık, vız. Ayrıca karş. bır bır, bıdı bıdı, dır dır. İnisyal /v-/ muhtemelen dudak sesini, final /r/ hızı sembolize eder. /ı/ seslisi düşük volüm ifade eder.

Benzer sözcükler

vırıl, vırıldamak, vırıltı, vırlamak, vırvır


09.01.2015
vız

"sinek ve arı sesi, mermi sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

vibrafon

İngilizce vibraphone "metal çubuklardan oluşan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1921 Leedy Manufacturing Co., ABD enstrüman imalatçısı.) İngilizce sözcük İngilizce vibrate "titreşmek" ve İngilizce phone "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

vibrasyon

Fransızca vibration "titreşim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen vibratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vibrare "titremek, sarsılmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wip-ró-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯p- "titremek, sarsılmak" kökünden türetilmiştir.

vibrato

İtalyanca vibrato "müzikte sesi titretme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince vibratus "titreşimli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince vibrare "titreşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

vibriyon

Yeni Latince vibrion "titreşimli kuyruğu olan bir tür bakteri" sözcüğünden alıntıdır.