vücut

vurgu

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

vurgun

Türkiye Türkçesi vur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

vuslat

Arapça wṣl kökünden gelen waṣla(t) وَصْلة z "birleşme, buluşma, ulaşma, varma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

vuvuzela

İngilizce vuvuzela "2010 dünya futbol şampiyonasında popülerlik kazanan Gürney Afrika kökenli borazan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük G. Afrika dillerinden KwaZulu dilinde vuvu-zela "'vuvu' sesi yapma" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır.

vuzuh

Arapça wḍḥ kökünden gelen wuḍūḥ وضوح z "açık ve berrak olma, aydınlanma, açıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وضح z "açık ve berrak oldu, aydınlandı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vücut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dünyāda yir var-ısa sende vücūd yekvücut "tek beden" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Meb'ūsān-ı Osmānīnin (...) bihassa siyāset-i harīcīyede yek-dil ve yek-vücūd olacağı (...) bedīhīdir vücutçu "[İng body-builder karşılığı]" [ Milliyet - gazete, 1969]
Türkiye güzel vücut müsabakası bugün ... Uluslararası Vücutçular Federasyonu Türkiye Direktörü

Köken

Arapça wcd kökünden gelen wucūd وجود z "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "buldu, bulundu, varoldu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

vahdeti vücut, vücuda gelmek, vücutçu, yekvücut

Bu maddeye gönderenler

icat (mucit), mevcut, vecd (vicdan)


23.08.2017
vükela

Arapça wkl kökünden gelen wukalāˀ وُكَلاَء z "vekiller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakīl وكيل z "vekil" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

vülger

Fransızca vulgaire "bayağı, avam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince vulgaris "olağan, alelade, sıradan, bayağı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince vulgus "halk, ahali, umum, avam" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

vürut

Arapça wrd kökünden gelen wurūd ورود z "gelme, varma, ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça warada ورد z "geldi, vardı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

vüsat

Arapça wsˁ kökünden gelen wusˁa(t) وُسْعة z "genişlik, en, kapsam, iktidar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa veya wasiˁa وَسُِعَ z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

vüzera

Arapça wzr kökünden gelen wuzarāˀ وزراء z "vezirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazīr وزير z sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.