uzun

uzay

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

uzlaş|mak

Türkiye Türkçesi uz "uygun, uyumlu" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

uzlet

Arapça ˁzl kökünden gelen ˁuzla(t) عُزْلة z "uzaklaşma, ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazala عَزَلَ z "ayırdı, uzaklaştırdı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

uzman

Türkiye Türkçesi uz "usta, sanatkâr, mahir" sözcüğünden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

uzo

Yeni Yunanca úzo ούζο z "rakı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

uzun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
uzun tonluğ közŋüsin kölke ıçğınmiş [uzun donlu (kadın) aynasını göle düşürmüş]

Köken

Eski Türkçe uzun "uzun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için uz2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

▪ Gerard Clauson, An Etym. Dict. of Pre-Thirteenth Centu sf. 288 uza- fiilinden türetse de +In eki ses ve işlev açısından muğlaktır.

Benzer sözcükler

uzun hava, uzunçalar, uzuneşek, uzunlamasına, uzunluk


29.07.2015
uzuv

Arapça ˁḍw kökünden gelen ˁuḍw عُضْو z "eklem, organ, özellikle kol ve bacak" sözcüğünden alıntıdır.

über

İngilizce über veya uber "aşırı, üstün insan gibi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca über "üst, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

ücra

Türkiye Türkçesi uc "uzak yer, uç" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

ücret

Arapça Acr kökünden gelen ucra(t) اجرة z "emeğin karşılığı" sözcüğünden alıntıdır.

üç

Eski Türkçe üç "3" sözcüğünden evrilmiştir.