uzlet

uza|mak

Eski Türkçe uza- "uzun olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uzak

Eski Türkçe uzak "uzun süren, uzamış" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uza- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

uzam

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

uzay

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

uzlaş|mak

Türkiye Türkçesi uz "uygun, uyumlu" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

uzlet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yoχsullardan gizlenüp ˁuzlet gerek

Köken

Arapça ˁzl kökünden gelen ˁuzla(t) عُزْلة z "uzaklaşma, ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazala عَزَلَ z "ayırdı, uzaklaştırdı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için azil maddesine bakınız.


04.05.2015
uzman

Türkiye Türkçesi uz "usta, sanatkâr, mahir" sözcüğünden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

uzo

Yeni Yunanca úzo ούζο z "rakı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

uzun

Eski Türkçe uzun "uzun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uzuv

Arapça ˁḍw kökünden gelen ˁuḍw عُضْو z "eklem, organ, özellikle kol ve bacak" sözcüğünden alıntıdır.

über

İngilizce über veya uber "aşırı, üstün insan gibi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca über "üst, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.