uzlaş|mak

uz2

≈ TTü uzak

uza|mak

<< ETü uza- uzun olmak <? ETü *uz +(g)A-

uzak

<< ETü uzak uzun süren, uzamış ETü uza- +Uk

uzam

TTü uza- +Im

uzay

TTü uza- +(g)Ay

uzlaş|mak

TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
uzlaşmak: Convenire (de pretio, aut aliqua re) [fiyatta ve başka şeyde anlaşmak]

TTü uz uygun, uyumlu +lAş-

 uz1

Benzer sözcükler: uzlaşı, uzlaşma, uzlaştırmak


02.01.2016
uzlet

Ar ˁuzla(t) عُزْلة z [#ˁzl fuˁla(t) msd.] uzaklaşma, (insanlardan) ayrılma Ar ˁazala عَزَلَ zayırdı, uzaklaştırdı

uzman

TTü uz usta, sanatkâr, mahir +mAn

uzo

Yun úzo ούζο zrakı ?

uzun

<< ETü uzun uzun <? ETü *uz +(I)n

uzuv

Ar ˁuḍw عُضْو z [#ˁḍw fuˁl ] eklem, organ, özellikle kol ve bacak