uzam

uyuz

Eski Türkçe uduz "uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe udı- "uyumak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

uz1

Eski Türkçe uz "usta, sanatkâr, marifetli" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe u- "yapabilmek, muktedir olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

uz2

Türkiye Türkçesi uzak sözcüğü ile eş kökenlidir.

uza|mak

Eski Türkçe uza- "uzun olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uzak

Eski Türkçe uzak "uzun süren, uzamış" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uza- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

uzam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
uzam, uzama = İmtidad

Köken

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için uza- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

uzamsal


04.11.2013
uzay

Türkiye Türkçesi uza- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

uzlaş|mak

Türkiye Türkçesi uz "uygun, uyumlu" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

uzlet

Arapça ˁzl kökünden gelen ˁuzla(t) عُزْلة z "uzaklaşma, ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazala عَزَلَ z "ayırdı, uzaklaştırdı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

uzman

Türkiye Türkçesi uz "usta, sanatkâr, mahir" sözcüğünden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

uzo

Yeni Yunanca úzo ούζο z "rakı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.