uza|mak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-

uyuz

<< ETü uduz uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık ETü udı- uyumak +Uz

uz1

<< ETü uz usta, sanatkâr, marifetli ETü u- yapabilmek, muktedir olmak +Uz

uz2

≈ TTü uzak

uza|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
ol tınlıġnıŋ yana özi yaşı uzamakı bolur [ve o canlının hayatı uzamalı olur] ETu: uzatmak "yolcu etmek" [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
téginig uzatı öntürüp taluyka ıdtılar [prensi uğurlayıp denize yolcu ettiler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yışıġ uzattı [o ipi uzattı], ol ışıġ uzattı [işi uzattı]

<< ETü uza- uzun olmak <? ETü *uz +(g)A-

 uz2

Not: ETü fiil yapı itibariyle *uz adından türemiş görünse de bu anlamda böyle bir sözcük mevcut değildir.

Benzer sözcükler: uzanmak, uzantı, uzatmak, uzatmalı

Bu maddeye gönderenler: uzak, uzam, uzay


29.07.2015
uzak

<< ETü uzak uzun süren, uzamış ETü uza- +Uk

uzam

TTü uza- +Im

uzay

TTü uza- +(g)Ay

uzlaş|mak

TTü uz uygun, uyumlu +lAş-

uzlet

Ar ˁuzla(t) عُزْلة z [#ˁzl fuˁla(t) msd.] uzaklaşma, (insanlardan) ayrılma Ar ˁazala عَزَلَ zayırdı, uzaklaştırdı