uz2

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-

uyuz

<< ETü uduz uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık ETü udı- uyumak +Uz

uz1

<< ETü uz usta, sanatkâr, marifetli ETü u- yapabilmek, muktedir olmak +Uz

uz2

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
uzgörür: ... durendiş. (...) uziletişim: ... telekomünikasyon.

≈ TTü uzak

Not: Sadece masallardaki az gitmek uz gitmek deyiminde görülen kuraldışı bir türev iken, Dil Devrimi döneminde bağımsız sıfat sayılarak bileşikleri yapılmıştır.

Benzer sözcükler: uzgörü, uziletişim

Bu maddeye gönderenler: uza- (uzak, uzam, uzay), uzun


19.02.2015
uza|mak

<< ETü uza- uzun olmak <? ETü *uz +(g)A-

uzak

<< ETü uzak uzun süren, uzamış ETü uza- +Uk

uzam

TTü uza- +Im

uzay

TTü uza- +(g)Ay

uzlaş|mak

TTü uz uygun, uyumlu +lAş-