uyuz

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-

uyuz

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
körksüz uḏuz örmen kart yiriŋ iglig bolur [(bu dünyada insan) çirkin uyuz urlu yaşlı irinli hastalıklı olur] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tilkü öz yinke ürse uḏuz bolur [tilki kendi inine havlasa uyuz olur]

<< ETü uduz uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık ETü udı- uyumak +Uz

 uyu-


31.03.2015
uz1

<< ETü uz usta, sanatkâr, marifetli ETü u- yapabilmek, muktedir olmak +Uz

uz2

≈ TTü uzak

uza|mak

<< ETü uza- uzun olmak <? ETü *uz +(g)A-

uzak

<< ETü uzak uzun süren, uzamış ETü uza- +Uk

uzam

TTü uza- +Im