uyukla|mak

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uḏık er [uykulu adam] (...) uḏıkladım [uykulu veya yarı uyur idim]

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

 uyu-


18.02.2015
uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-

uyuz

<< ETü uduz uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık ETü udı- uyumak +Uz

uz1

<< ETü uz usta, sanatkâr, marifetli ETü u- yapabilmek, muktedir olmak +Uz

uz2

≈ TTü uzak

uza|mak

<< ETü uza- uzun olmak <? ETü *uz +(g)A-