uyruk

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
uyru, uyruk = Tabi, tebaa = Sujet

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

 uy-

Not: Uy- fiilinden arkaik +Ur- ekiyle geçişli fiil türetildiği, veya kuyruk sözcüğünden analoji yapıldığı anlaşılıyor.


28.12.2015
uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-

uyuz

<< ETü uduz uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık ETü udı- uyumak +Uz