uyluk

uydur|mak

Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +tUr- ekiyle türetilmiştir.

uygar

öz (ETü) Uyġur "bir kavim veya kişi adı" özel adından türetilmiştir.

uygula|mak

Yeni Türkçe uygu sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

uygun

Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

uyku

Türkiye Türkçesi uyu- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

uyluk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
ak adġırıġ udlukın sıyu urtı [ak aygırı bacağını kırıp vurdular] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uḏluk [bacağın kalın kısmı]

Köken

Eski Türkçe udluk "bacağın kalın kısmı, kıç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe udu "arka, art" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ud- "ardından gitmek" biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için uy- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ek yapısı açık değildir. Eski Türkçe +lIk yapım eki başka hiçbir örnekte ünlü yuvarlaklaşması göstermez.

Benzer sözcükler

oyluk


14.12.2015
uyruk

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uyur- "tabi kılmak?" fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi uy- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

uysal

Eski Türkçe osal veya usal "tembel, üşengeç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe osan- "üşenmek, bizar olmak" fiilinden Eski Türkçe +Il ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uyu|mak

Eski Türkçe udı- "uyumak" fiilinden evrilmiştir.

uyukla|mak

Eski Türkçe udıkla- "uyur gibi olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe udık "uykulu, uyuyan" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

uyuş|mak

Eski Türkçe udış- "uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe udı- fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.