uyluk

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ak adġırıġ udlukın sıyu urtı [ak aygırı bacağını kırıp vurdular] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uḏluk [bacağın kalın kısmı]

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

 uy-

Not: Ek yapısı açık değildir. ETü +lIk yapım eki başka hiçbir örnekte ünlü yuvarlaklaşması göstermez.

Benzer sözcükler: oyluk


14.12.2015
uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-