uydur|mak

uyak

TTü uy- +(g)Ak

uyan|mak

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü: "düzmek, uygun kılmak" [ Lugat-i Halimi, 1477]
erganūn: Bir maˁrūf sazuŋ adıdur, kim keşişler kilisālarında incil’i anuŋ āvāzına uydurup okurlar. TTü: "... olmayan bir şeyi yaratmak" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
uydırmak: (...) 3. İcat ve tasnīˁ etmek. [ Milliyet - gazete, 1953]
dili atarak yerine uydurmasyon bir lisan konulduğu zaman

TTü uy- +tUr-

 uy-

Benzer sözcükler: uydur kaydır, uydurma, uydurmasyon, uydurmatik, uyduruk, uydurukçu


18.09.2017
uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek