uyan|mak

uterus

Lat uterus rahim << HAvr *úd-er-o-s karın, rahim

utku

ETü/TTü ut- savaşta veya kumarda yenmek +gU

uvertür

Fr ouverture 1. açış, açılış, 2. müzik eseri veya gösterinin giriş bölümü << Lat apertura açış, açılış Lat aperire açmak +(t)ura

uy|mak

<< ETü *ud- ardından gitmek, izlemek, uymak

uyak

TTü uy- +(g)Ak

uyan|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
uz oḏunmakın oḏunurlar [tam bir uyanışla uyanırlar] OTü: [ Borovkov ed., Orta Asya'da Bulunmuş ... Kuran Tefsiri, <1300]
oyġanmak TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oyanmak, oyanık, oyanıklık

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

Not: Karş. Moğ udu- "uyandırmak, harekete geçirmek, başlatmak". Uyu- fiiliyle köken ilişkisi muhtemelen yoktur.

Benzer sözcükler: uyandırmak, uyanık

Bu maddeye gönderenler: uyar-


08.09.2017
uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

TTü uyar uygun

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı