uvertür

utanç

<< ETü-O ūtunç utanılacak (sıfat) ETü-O ūtan- +(In)ç

utangaç

TTü utan- +(g)Aç

utarit

Ar ˁuṭārid عطارد z [q.] Merkür gezegeni ≈ İbr ˁaṭārah עטרה z [#ˁṭr] taç, hale

uterus

Lat uterus rahim << HAvr *úd-er-o-s karın, rahim

utku

ETü/TTü ut- savaşta veya kumarda yenmek +gU

uvertür

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
uvertür: Büyük bir musıkî parçasının başında bulunan kısım, mukaddime. "gösteri başında sahneye çıkan acemi sanatçı" [ Cumhuriyet - gazete, 1979]
'uvertür' sanatçılar, halk müziği sanatçıları, komikler, ikinci solistler ve assolistler

Fr ouverture 1. açış, açılış, 2. müzik eseri veya gösterinin giriş bölümü << Lat apertura açış, açılış Lat aperire açmak +(t)ura

 apertür


30.09.2017
uy|mak

<< ETü *ud- ardından gitmek, izlemek, uymak

uyak

TTü uy- +(g)Ak

uyan|mak

<< ETü odun- uyanmak ETü *od- +In-

uyar|mak

<< ETü odġur- uyandırmak ETü *od- uyanık olmak? +(g)Ur-

uyarla|mak

TTü uyar uygun