utangaç

uşak

<< ETü uvşak/uşak küçük şey, kırıntı ETü uvşa- küçülmek +Uk ETü uvış küçük şey +(g)A-

uşşak

Ar ˁuşşāḳ عُشَّاق z [#ˁşḳ fuˁˁāl çoğ.] aşıklar Ar ˁāşiḳ عاشق z [t.]

ut

Ar ˁūd عود zbir çalgı, ut ~? OFa rūd çalgı, saz

utan|mak

<< ETü-O ūtan- utanmak ETü uvut/ūt utanma duygusu, ar, haya, edep yeri +(g)An- ETü uv- küçültmek, ufalamak +Ut

utanç

<< ETü-O ūtunç utanılacak (sıfat) ETü-O ūtan- +(In)ç

utangaç

TTü: utangan [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ġāyet bay kişi ola ve utangan ve mürüvvetlü ola TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
utanğan: utanıcı, ud çeken kişi. Verecundus, pudibundus. TTü: utangaç [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
utangaç: Mahcup.

TTü utan- +(g)Aç

 utan-

Not: Sıfat yapımında başka örneği görülmeyen +gAç eki belki +cAk ekinin metatezli halidir. Üşengeç sözcüğü yakın devirde buna kıyasla türetilmiştir.

Benzer sözcükler: utangaçlık, utangan


21.05.2015
utarit

Ar ˁuṭārid عطارد z [q.] Merkür gezegeni ≈ İbr ˁaṭārah עטרה z [#ˁṭr] taç, hale

uterus

Lat uterus rahim << HAvr *úd-er-o-s karın, rahim

utku

ETü/TTü ut- savaşta veya kumarda yenmek +gU

uvertür

Fr ouverture 1. açış, açılış, 2. müzik eseri veya gösterinin giriş bölümü << Lat apertura açış, açılış Lat aperire açmak +(t)ura

uy|mak

<< ETü *ud- ardından gitmek, izlemek, uymak