utan|mak

usturup

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

usul

Arapça Aṣl kökünden gelen uṣūl اصول z "1. kökler, esaslar, ilkeler, 2. müzikte ritm kalıbı, 3. hukukta genel ilkeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣl أصل z "kök, ilke" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

uşak

Eski Türkçe uvşak veya uşak "küçük şey, kırıntı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uvşa- "küçülmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe uvış "küçük şey" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

uşşak

Arapça ˁşḳ kökünden gelen ˁuşşāḳ عُشَّاق z "aşıklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāşiḳ عاشق z sözcüğünün fuˁˁāl vezninde çoğuludur.

ut

Arapça ˁūd عود z "bir çalgı, ut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça rūd "çalgı, saz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

utan|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er uwutlandı [[adam utandı - Oğuzlar bazı harfleri atarak utandı derler.]] Orta Türkçe: [ İbni Mühenna, Lugat, 1310 yılından önce]
uwtandı

Köken

Oğuzca ūtan- "utanmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe uvut veya ūt "utanma duygusu, ar, haya, edep yeri" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)An- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe uv- "küçültmek, ufalamak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ov- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ut, ut yeri, utandırmak, utanma, utanmaz, utlanmak, utlu

Bu maddeye gönderenler

utanç, utangaç


18.05.2015
utanç

Oğuzca ūtunç "utanılacak (sıfat)" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Oğuzca ūtan- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

utangaç

Türkiye Türkçesi utan- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

utarit

Arapça ˁuṭārid عطارد z "Merkür gezegeni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁṭr kökünden gelen ˁaṭārah עטרה z "taç, hale" sözcüğü ile eş kökenlidir.

uterus

Latince uterus "rahim" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *úd-er-o-s "karın, rahim" biçiminden evrilmiştir.

utku

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ut- "savaşta veya kumarda yenmek" fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.