ut

ut

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
çün yaranları uyıdı, ol kim ūd çalardı, andan avaz geldi

Ar ˁūd عود zbir çalgı, ut ~? OFa rūd çalgı, saz

Not: 13. yy başlarından itibaren Arap çalgısı Batı müziğinde lauta (lute, lavta) adıyla benimsenmiştir.

Benzer sözcükler: udî

Bu maddeye gönderenler: lavta


23.11.2019
utan|mak

<< ETü-O ūtan- utanmak ETü uvut/ūt utanma duygusu, ar, haya, edep yeri +(g)An- ETü uv- küçültmek, ufalamak +Ut