usan|mak

ur

<< OTü ur yumru, tümör ≈? ETü urı tohum, zürriyet, erkek evlat

uranyum

YLat uranium bir element (İlk kullanım: 1789 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) öz Uranus 1. Yunan mitolojisinde tanrıların atası, 2. 1781 yılında keşfedilen gezegen +ium EYun ouranós ουρανός zgökler, gökyüzü

urba

İt roba 1. eşya, bagaj, 2. uzun etekli giysi

urgan

<< ETü-O örgen hayvan bağlama ipi (≈ Moğ ugurga(n) kement )

us

<< ETü-O us idrak, iyiyle kötüyü ayırma yetisi ETü u- muktedir olmak, yapabilmek +Uz

usan|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
osal: al-insānu'l-ġāfil fi'l-umūr [işinde özensiz/üşengeç kimse] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
ay tirig osanma oḏun / osandım ökünçün yatur men yılın [ey diri, üşenme uyan, ben üşendim yıllarca pişman yatarım] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
osanmak: bezmek, bīzār ol. (...) osandürmak: bezdirmek, bīzār et. [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Las [Fr.]: yorğun, osanmış

<< ETü osan- üşenmek, işi umursamamak

Not: Üşen- fiilinin kısmen anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır.

Benzer sözcükler: usanç, usandırmak, usanılmak

Bu maddeye gönderenler: üşen-, uysal


25.10.2017
usare

Ar ˁuṣāra(t) عصارة z [#ˁṣr fuˁāla(t) msd.] öz suyu Ar ˁaṣara عصر zsıktı, sıkıştırdı, suyunu çıkardı

uskumru

Yun skúmbriοn σκούμβριον z [küç.] bir balık türü, scomber << EYun skómbros σκόμβρος za.a. +ion

uskuna

İng schooner bir tür yelkenli tekne (İlk kullanım: 1713 Andrew Robinson, İng. tekne yapımcısı.) İng scoon su yüzeyinde kaydırmak, kayarak gitmek

uskur

İng screw 1. vida, 2. her türlü helezoni aygıt, gemi pervanesi EFr escrove dişi vida, civata somunu << Lat scrofa dişi domuz

usta

Fa ustā/ustād اوستا/اوستاد züstad