us

upload

İng upload bir dosyayı yerel bilgisayardan internete yükleme § İng up yukarı (<< Ger *up a.a. << HAvr *(s)upó alttan yukarıya (edat) ) İng load yükleme

ur

<< OTü ur yumru, tümör ≈ Moğ ur a.a.

uranyum

YLat uranium bir element (İlk kullanım: 1789 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) öz Uranus 1. Yunan mitolojisinde tanrıların atası, 2. 1781 yılında keşfedilen gezegen +ium EYun ouranós ουρανός zgökler, gökyüzü

urba

İt roba 1. eşya, bagaj, 2. uzun etekli giysi

urgan

<< ETü-O örgen hayvan bağlama ipi ≈ Moğ uġurġa(n) kement

us

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
us: al-tamyīz bayna'l-χayr wa'ş-şarr [iyiyle kötüyü ayırma yetisi] (Oğuz lehçesi) KTü: uslu [ Codex Cumanicus, 1303]
sapiens - Fa: aχeldar [akıldar] - Tr: ustlu [uslu] vel aχel [âkıl] KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
kiçkez oğlan kim uslınça turur [küçük oğlan ki akıllıcadır] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
us: Akıl, kiyaset, rüşd, edeb, zekâ, feraset.

<< ETü-O us idrak, iyiyle kötüyü ayırma yetisi

Not: TTü "edep, etik bilgisi" anlamında kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde anlam değişikliğiyle Fr raison karşılığı olarak benimsenmiştir. Özgün anlamı uslu sözcüğünde korunur.

Benzer sözcükler: usa vurma, usçuluk, uslam, uslanmak, uslu, ussal, usukmak


10.08.2021
usan|mak

<< ETü osan- üşenmek, işi umursamamak

usare

Ar ˁuṣāra(t) عصارة z [#ˁṣr fuˁāla(t) msd.] öz suyu Ar ˁaṣara عصر zsıktı, sıkıştırdı, suyunu çıkardı

uskumru

Yun skúmbriοn σκούμβριον z [küç.] bir balık türü, scomber << EYun skómbros σκόμβρος za.a. +ion

uskuna

İng schooner bir tür yelkenli tekne (İlk kullanım: 1713 Andrew Robinson, İng. tekne yapımcısı.) İng scoon su yüzeyinde kaydırmak, kayarak gitmek

uskur

İng screw 1. vida, 2. her türlü helezoni aygıt, gemi pervanesi EFr escrove dişi vida, civata somunu << Lat scrofa dişi domuz