urgan

upgrade

İng upgrade bir üst dereceye geçmek veya geçirmek İng grade 1. derece, basamak (isim), 2. derecelendirmek (fiil) Lat gradus adım, basamak

upload

İng upload bir dosyayı yerel bilgisayardan internete yükleme § İng up yukarı (<< Ger *up a.a. << HAvr *(s)upó alttan yukarıya (edat) ) İng load yükleme

ur

<< OTü ur yumru, tümör ≈ Moğ ur a.a.

uranyum

YLat uranium bir element (İlk kullanım: 1789 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) öz Uranus 1. Yunan mitolojisinde tanrıların atası, 2. 1781 yılında keşfedilen gezegen +ium EYun ouranós ουρανός zgökler, gökyüzü

urba

İt roba 1. eşya, bagaj, 2. uzun etekli giysi

urgan

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
örk [hayvanı bağlamaya yarayan ip] (...) örgen/örken [urgan] (Oğuz lehçesi) TTü: [ Darir, Anternâme terc., <1390]
boynuna bir urḳan dakıp gemi ardınca gemi önince gezdirdiler.

<< ETü-O örgen hayvan bağlama ipi ≈ Moğ uġurġa(n) kement

Not: Anadolu ağızlarında örk ve örken (a.a.) biçimleri kullanılır. DS.


03.08.2021
us

<< ETü-O us idrak, iyiyle kötüyü ayırma yetisi

usan|mak

<< ETü osan- üşenmek, işi umursamamak

usare

Ar ˁuṣāra(t) عصارة z [#ˁṣr fuˁāla(t) msd.] öz suyu Ar ˁaṣara عصر zsıktı, sıkıştırdı, suyunu çıkardı

uskumru

Yun skúmbriοn σκούμβριον z [küç.] bir balık türü, scomber << EYun skómbros σκόμβρος za.a. +ion

uskuna

İng schooner bir tür yelkenli tekne (İlk kullanım: 1713 Andrew Robinson, İng. tekne yapımcısı.) İng scoon su yüzeyinde kaydırmak, kayarak gitmek