ur

unut|mak

<< ETü unıt- unutmak

unvan

Ar ˁunwān عنوان z [#ˁn] kenar yazısı, etiket, belirteç, simge, lakap Ar ˁan عن züst, yan, üzeri (edat)

update

İng update güncelleme, özellikle bir bilgisayar yazılımının yeni versiyonunu kullanıma sokma İng up to date bugüne uyarlanmış, güncel § İng up ileri, yukarı (edat) İng date tarih (Lat datum «verildi», bir mektubun veya belgenin tanzim edildiği yer ve tarih için kullanılan deyim )

upgrade

İng upgrade bir üst dereceye geçmek veya geçirmek İng grade 1. derece, basamak (isim), 2. derecelendirmek (fiil) Lat gradus adım, basamak

upload

İng upload bir dosyayı yerel bilgisayardan internete yükleme § İng up yukarı (<< Ger *up a.a. << HAvr *(s)upó alttan yukarıya (edat) ) İng load yükleme

ur

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ur [tohum] TTü: "tümör" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
kulak dibinde ur çıksa Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
ur: sorte de tumeur qui se forme sur les membres [uzuvlarda oluşan bir tür tümör]

<< OTü ur yumru, tümör ≈? ETü urı tohum, zürriyet, erkek evlat

Not: Karş. Moğ ur "ağaçtaki yumru, tümör".


06.09.2017
uranyum

YLat uranium bir element (İlk kullanım: 1789 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) öz Uranus 1. Yunan mitolojisinde tanrıların atası, 2. 1781 yılında keşfedilen gezegen +ium EYun ouranós ουρανός zgökler, gökyüzü

urba

İt roba 1. eşya, bagaj, 2. uzun etekli giysi

urgan

<< ETü-O örgen örülmüş ipten yapılan urgan (≈ ETü örk a.a. ) ETü ör- örmek +(g)An

us

<< ETü-O us idrak, iyiyle kötüyü ayırma yetisi ETü u- muktedir olmak, yapabilmek +Uz

usan|mak

<< ETü osan- üşenmek, işi umursamamak