unplugged

umur

Arapça Amr kökünden gelen umūr امور z "işler, ilgi alanları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amr أمر z "iş, ilgi alanı" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

umursa|mak

Arapça umūr "işler" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

umut

Eski Türkçe um- "dilemek, ummak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir.

un

Eski Türkçe ūn "öğütülmüş tahıl, kırıntı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uv- "ezerek öğütmek, kırıntı haline getirmek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

underground

İngilizce underground "yeraltı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce under "alt (edat)" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *n̥dʰér biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce ground "yer" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *grundu-z biçiminden evrilmiştir. )

unplugged
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1994]
ünlü rock grubu ve yıldızlarının caz festivallerinde 'unplugged' konserler vermesi

Köken

İngilizce unplugged "1. fişi çekilmiş, 2. elektronik amplifikasyon olmaksızın çalınan canlı müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce plug "1. tıpa, tıkaç, 2. elektrik fişi" sözcüğünden un+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce sözcük Eric Clapton'ın 1992 tarihli Unplugged albümü sayesinde yaygınlık kazanmıştır.


28.10.2014
unsur

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁunṣur عنصر z "1. öz, soy, asıl, 2. (felsefede) varlığın özünü oluşturan dört ögenin her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣara عصر z "sıktı, özünü çıkardı" fiilinden türetilmiştir.

unut|mak

Eski Türkçe unıt- "unutmak" fiilinden evrilmiştir.

unvan

Arapça ˁn kökünden gelen ˁunwān عنوان z "kenar yazısı, etiket, belirteç, simge, lakap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁan عن z "üst, yan, üzeri (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.

update

İngilizce update "güncelleme, özellikle bir bilgisayar yazılımının yeni versiyonunu kullanıma sokma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce up to date "bugüne uyarlanmış, güncel" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce up "ileri, yukarı (edat)" ve İngilizce date "tarih" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince datum "«verildi», bir mektubun veya belgenin tanzim edildiği yer ve tarih için kullanılan deyim" sözcüğünden alıntıdır. )

upgrade

İngilizce upgrade "bir üst dereceye geçmek veya geçirmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil İngilizce grade "1. derece, basamak (isim), 2. derecelendirmek (fiil)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince gradus "adım, basamak" sözcüğünden alıntıdır.