ulan

ukba

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁuḳbāˀ عقبَى z "akıbet, İslam mitolojisinde sonraki dünya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardından geldi" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

ukde

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁuḳda(t) عقدة z "düğüm, (mec.) bilmece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

ula|mak

Eski Türkçe ula- "birleştirmek, eklemlemek" fiilinden evrilmiştir.

ulak

Eski Türkçe ulaġ "menzil, posta, menzil atı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ula- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

ulam

Türkiye Türkçesi ula- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ulan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "kaba hitap sözü" [ Ömer Seyfettin, , 1919]
Öyle emme nidelüm ? -- Bir 'hayır' işleyün, ülen...

Köken

Türkiye Türkçesi oğlan sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için oğlan maddesine bakınız.

Ek açıklama

20. yy'dan eski yazılı örneğine rastlanmadı.

Benzer sözcükler

lan, ülen


20.03.2015
ulaş|mak

Eski Türkçe ulaş- "bitişmek, buluşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ula- "bitiştirmek, buluşturmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ulema

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁulamāˀ علماء z "alimler, bilginler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁālim عالم z sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

ulu

Eski Türkçe uluġ "yaşı ermiş (kişi), yüce, büyük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe u- "muktedir olmak, gücü yetmek" fiilinden Eski Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

ulu|mak

Eski Türkçe ulı- "ulumak, yüksek sesle ağlamak" fiilinden evrilmiştir.

ulufe

Arapça ˁlf kökünden gelen ˁulūfa(t) علوفة z "harçlık, geçim parası, özellikle asker maaşı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaf علف z "ot, hayvan yemi" sözcüğünün fuˁūla(t) vezninde çoğuludur.