ulam

ukalâ

Arapça ˁḳl kökünden gelen ˁuḳalāˀ عُقَلاء z "akıllılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḳil عاقل z "akil, akıllı" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

ukba

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁuḳbāˀ عقبَى z "akıbet, İslam mitolojisinde sonraki dünya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi, ardından geldi" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

ukde

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁuḳda(t) عقدة z "düğüm, (mec.) bilmece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

ula|mak

Eski Türkçe ula- "birleştirmek, eklemlemek" fiilinden evrilmiştir.

ulak

Eski Türkçe ulaġ "menzil, posta, menzil atı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ula- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

ulam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
ulam, kategori = Makule = Catégorie

Köken

Türkiye Türkçesi ula- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ula- maddesine bakınız.


18.02.2015
ulan

Türkiye Türkçesi oğlan sözcüğünden evrilmiştir.

ulaş|mak

Eski Türkçe ulaş- "bitişmek, buluşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ula- "bitiştirmek, buluşturmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ulema

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁulamāˀ علماء z "alimler, bilginler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁālim عالم z sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

ulu

Eski Türkçe uluġ "yaşı ermiş (kişi), yüce, büyük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe u- "muktedir olmak, gücü yetmek" fiilinden Eski Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

ulu|mak

Eski Türkçe ulı- "ulumak, yüksek sesle ağlamak" fiilinden evrilmiştir.