uğru

ufunet

Ar ˁufūna(t) عفونة z [#ˁfn fuˁūla(t) msd.] kokuşma, çürük su kokusu Ar ˁafina عفن zkokuştu, çürüdü

uğra|mak

<< ETü oġra-/uġra- rastlamak, denk gelmek, üstüne varmak ETü uġur denk gelme +(g)A-

uğrak

TTü uğra- +Uk

uğraş

TTü uğra- yoluna çıkmak, çatmak +Iş

uğraş|mak

<< ETü uġraş- karşılıklı gelmek, rastlaşmak ETü oġra-/uġra- rast gelmek +Iş- ETü oğur denklik, tesadüf +(g)A-

uğru

ETü: [ Irk Bitig, <900]
oġrı sokuşup tutupan minmiş [hırsız buna rastlayıp tutmuş binmiş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oġrı [hırsız] (...) ol neŋ oġrıladı [o nesneyi çaldı Halk bunu oġurladı şeklinde söyler, bu hatalı bir kullanımdır.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oğrı, oğru: χırsız. Fur, latro.

<< ETü oġrı/uġrı hırsız ≈ ETü oġra-/uġra- rastlamak, üstüne varmak

 uğra-

Not: "Üstüne varan" anlamında. Ancak uğra- fiiliyle yapısal ilişki net değildir.

Benzer sözcükler: saman uğrusu, uğrun


10.08.2021
uğul

onom pes perdeden vızıltı sesi, arı sesi

uğur

<< ETü oġur/uġur 1. denklik, tesadüf, 2. (belli bir) zaman, 3. (Oğuzca) baht, şans

uğurla|mak

<< ETü uġurla- zaman ve fırsat kollamak, hırsızlık yapmak ETü oġur/uġur fırsat +lA- ETü oġrı/uġrı hırsız

uhde

Ar ˁuhda(t) عهدة z [#ˁhd fuˁla(t) mr.] üstlenme, sorumluluk alma Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

uhrevî

Ar uχrawī اُخْرَوِى z [nsb.] öbür dünyaya veya ölümden sonrasına ilişkin Ar uχrā اُخْرَى z [#Aχr sf. fem.] sonraki şey Ar āχir آخِر zson, sonraki