uğra|mak

ufak

<< TTü uvak ufalanmış, kırıntı TTü uva- ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek +Uk ≈ ETü uv- a.a.

ufal|mak

ETü uva- ezerek kırıntı haline getirmek +Al-

UFO

İng UFO [abb.] uçan daire İng unidentified flying object «teşhis edilemeyen uçan cisim»

ufuk

Ar ufḳ اُفق z [#Afḳ fuˁl ] uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu Ar afaḳa aştı

ufunet

Ar ˁufūna(t) عفونة z [#ˁfn fuˁūla(t) msd.] kokuşma, çürük su kokusu Ar ˁafina عفن zkokuştu, çürüdü

uğra|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
negü iş işlemeli uğrasar [ne iş yapmaya niyet etse] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
beg aŋar uġradı: ḳaṣadahu'l amīr [bey ona kastetti] (...) öpkem kelip uġradım / arslanlayu kökredim [öfkem gelip saldırdım, aslan gibi kükredim] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
sana keldim uġrap [sana mahsus/kasıtlı geldim] (...) takı bolmas erse yaġı uġrasa [olmaz da düşman saldırırsa]

<< ETü oġra-/uġra- rastlamak, denk gelmek, üstüne varmak ETü uġur denk gelme +(g)A-

 uğur

Benzer sözcükler: uğranmak, uğratmak

Bu maddeye gönderenler: uğrak, uğraş, uğraş-, uğru


10.08.2021
uğrak

TTü uğra- +Uk

uğraş

TTü uğra- yoluna çıkmak, çatmak +Iş

uğraş|mak

<< ETü uġraş- karşılıklı gelmek, rastlaşmak ETü oġra-/uġra- rast gelmek +Iş- ETü oğur denklik, tesadüf +(g)A-

uğru

<< ETü oġrı/uġrı hırsız ≈ ETü oġra-/uġra- rastlamak, üstüne varmak

uğul

onom pes perdeden vızıltı sesi, arı sesi