uğraş

UFO

İng UFO [abb.] uçan daire İng unidentified flying object «teşhis edilemeyen uçan cisim»

ufuk

Ar ufḳ اُفق z [#Afḳ fuˁl ] uç, öte, dünyanın veya gökyüzünün ucu Ar afaḳa aştı

ufunet

Ar ˁufūna(t) عفونة z [#ˁfn fuˁūla(t) msd.] kokuşma, çürük su kokusu Ar ˁafina عفن zkokuştu, çürüdü

uğra|mak

<< ETü oġra-/uġra- rastlamak, denk gelmek, üstüne varmak ETü uġur denk gelme +(g)A-

uğrak

TTü uğra- +Uk

uğraş

TTü: "çarpışma, mücadele" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
şöyle ki bir gün oğraş günine tüş gelürsüŋ TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
oğraş: dögüş. Praelium, conflictus, congressus [çatışma, karşılaşma].

TTü uğra- yoluna çıkmak, çatmak +Iş

 uğra-

Not: Türkçe “çatışma” ifade eden sözcüklerde +Iş ekinin ikili kullanımı dikkat çekicidir. Karş. savaş/savaş-, güreş/güreş-, dalaş-/dalaş, uğraş/uğraş-.


11.06.2015
uğraş|mak

<< ETü uġraş- karşılıklı gelmek, rastlaşmak ETü oġra-/uġra- rast gelmek +Iş- ETü oğur denklik, tesadüf +(g)A-

uğru

<< ETü oġrı/uġrı hırsız ≈ ETü oġra-/uġra- rastlamak, üstüne varmak

uğul

onom pes perdeden vızıltı sesi, arı sesi

uğur

<< ETü oġur/uġur 1. denklik, tesadüf, 2. (belli bir) zaman, 3. (Oğuzca) baht, şans

uğurla|mak

<< ETü uġurla- zaman ve fırsat kollamak, hırsızlık yapmak ETü oġur/uġur fırsat +lA- ETü oġrı/uġrı hırsız