uçuk1

uçak

TTü uç- +(g)Ak

uçarı

TTü uç-

uçkur

<< TTü iç kur iç kuşak, don kemeri ETü kur kuşak

uçmak

<< ETü uştmaχ/uçmak cennet Sogd ˀwştmğ Hıristiyan ve Maniheist inançlarda cennet (≈ OFa vahişt a.a. ) Ave vahişta- ahū- kusursuz-varoluş, Zerdüşt inancında bir kavram

uçuç böceği

TTü uç-

uçuk1

TTü: "dudakta çıkan sivilce, herpes" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bu kalˁayı görenlerin dudakları uçuklar

TTü +çUk

 

Not: Aslı *uçcuk iken ünsüz sadeleşmesi görülür. Uçmak fiilinden gelen diğer uçuk "uçmuş, kaçık" ayrıdır.

Benzer sözcükler: uçuklamak


28.12.2015
uçuk2
uçurtma

TTü uçur-/uçurt- +mA

uçurum

<< OTü uçurum yar, düşülecek yer ETü uçur- uçurmak, düşürmek +Im

ufak

<< TTü uvak ufalanmış, kırıntı TTü uva- ufalamak, ezerek kırıntı haline getirmek +Uk ≈ ETü uv- a.a.

ufal|mak

ETü uva- ezerek kırıntı haline getirmek +Al-