tuz

tutya

Ar tūtiyāˀ توتياء zçinko oksit minerali, rastık Sans tutha çinko oksit veya bakır sülfit minerali, göztaşı

tuval

Fr toile 1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez << Lat tela bez

tuvalet

Fr toilette [küç.] 1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makiyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy) Fr toile bez, çul, giysi +et°

tuvana

Fa tuvānā توانا zgüçlü, kuvvetli Fa/OFa tuvān/tavān توان/توان zgüç, kuvvet +ā(n) Fa/OFa tāv تاو za.a.

tuyuğ

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)

tuz

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tūz (...) tūzluk (...) tuzlādı, tuzlandı, tuzlattı tuzla [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
duzla [tuz yatağı] TTü: [ Câmiu'l-Fâris, <1730]
namaksār [Fa.]: Tuzlak demekdür. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
limon tuzu ... tuz ruhu ... tuzu kuru ... tatsız tuzsuz

<< ETü tūz tuz <<? ETü *tuwuz

Not: Karş. Moğ dabusun (a.a.). Moğolca sözcük TTü *tubuz > *tuwuz biçimine işaret eder.

Benzer sözcükler: tuz ruhu, tuzla, tuzla buz, tuzlamak, tuzlama, tuzluk, tuzu kuru


03.08.2021
tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose her türlü yumrulu hastalık [esk.], verem YLat tuberculosis a.a. +osis Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur << HAvr *tuh₂-bʰ-és- (*tū-bʰ-és-) yumru +icul° << HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. ?