tuyuğ

tutuş|mak

<< ETü tutuş- karşılıklı veya birlikte tutmak, kavgaya tutuşmak ETü tut- +Iş-

tutya

Ar tūtiyāˀ توتياء zçinko oksit minerali, rastık Sans tutha çinko oksit veya bakır sülfit minerali, göztaşı

tuval

Fr toile 1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez << Lat tela bez

tuvalet

Fr toilette [küç.] 1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy) Fr toile bez, çul, giysi +et°

tuvana

Fa tuvānā توانا zgüçlü, kuvvetli Fa/OFa tuvān/tavān توان/توان zgüç, kuvvet +ā(n) Fa/OFa tāv تاو za.a.

tuyuğ

TTü: "edebiyatta bir nazım türü" [ Kadı Burhanettin, Divan, <1398]
Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
tuyuk: espèce de poésie

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)

 duy-

Not: Arapça maˁnī 1. "anlamlı söz", 2. "dört mısradan oluşan vecizemsi koşuk" sözcüğünün Çağatay Türkçesine çevirisidir. TTü duyu eşdeğeridir. Anadolu'da Kadı Burhaneddin tarafından popülerleştirilmiş ve Çağatayca telaffuz bir arkaizm olarak korunmuştur.


03.10.2017
tuz

<< ETü tūz tuz <<? ETü *tuwuz

tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose her türlü yumrulu hastalık [esk.], verem YLat tuberculosis a.a. +osis Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur << HAvr *tuh₂-bʰ-és- (*tū-bʰ-és-) yumru +icul° << HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek HAvr *tewh₂- (*tew-) şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]